Mange bedrifter ble tvunget til å stenge for en lengre periode på grunn av UTBRUDDET AV COVID-19. En bedrift, Shaw Senior Home Care, har ikke engang hatt sjansen til å åpne sine dører.

Shaw Senior Home care var planlagt å åpne juni 1, men med coronavirus noen justeringer måtte gjøres. «Vi ønsker å åpne en gang i juli,» Sa Cliff Higgens.

COVID-19 påvirket Også Higgens å kunne få en bakgrunnssjekk siden han ikke kunne gå inn noe sted for å få det gjort.

Med stay-at-home orden blir løftet den største utfordringen de har møtt er å måtte omorganisere alt. «Vi flytter for tiden møblene inn i bygningen,» Sa Higgens.

Shaw Senior Home Services er en virksomhet som vil yte tjenester til eldre som ikke ønsker å være i sykehjem. «Vi vil hjelpe dem med det de trenger,» Sa Higgens.

I de neste to årene, «jeg håper det vil være en jevn strøm av virksomheten,» sa Higgens.

Shaw Senior Home Care ligger på 1037 E. Norvell Bryant Hwy. I Hernando.